Aktiviteter

 

 

 

Hvorfor ligger

Gaza

i ruiner ?

Åpent møte Onsdag 18. februar Tangenten (møterom Hasle) kl. 19.15

                                              


 

Sissel Efjestad Groh, billedkunstner og helsearbeider, nylig hjemvendt fra oppdrag i Gaza, forteller og viser bilder

Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen i Norge. «Situasjonen i Palestina - Ett land - to stater?»

Vanja Alling, leder for Akulbi - samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel.  Innledning til diskusjon for og imot boikott, som et sanksjonsmiddel.

Fredsbevegelsen på Nesodden

 

 

Opptrapping

Den kraftige opptrappingen i Palestinakonflikten som fant sted i 2014, er årsaken til valg av tema for dette møtet. Uavhengig av partenes begrunnelse for krigshandlingene ønsker vi å rette oppmerksomheten mot at Israel er en okkupasjonsmakt, og at israelske myndigheters hensynsløse maktutøvelse  innebærer massive brudd på folkeretten og Genevekonvensjonen.  Det palestinske folk utsettes for omfattende ødeleggelser av hus, hjem, livsbetingelser og livsgrunnlag, og mange liv går tapt.  Israels siste bombeoffensiv mot Gazastripen  i 2014 omtales av FNs generalsekretær Ban Ki-Moon som «utenfor enhver beskrivelse, og en skam for det internasjonale samfunnet» (Klassekampen 08.01.15.)  Et annet eksempel på grov krenkelse og maktmisbruk er at staten Israel holder tilbake nesten en milliard kroner av de palestinske selvstyremyndighetenes skattepenger, som hevn for at Palestina søkte medlemskap i Den internasjonale straffedomstolen (ICC).

 

Reaksjoner i Norge.

En rekke organisasjoner innen kirken, fagbevegelsen, politiske partier, solidaritetsbevegelsen, advokatstanden og enkeltpersoner har fremsatt krav til den norske regjeringen om en klar fordømmelse av Israels brudd på folkeretten ved at det innføres sanksjoner mot Israel, slik EU og andre land har gjort. Men utenriksminister Brende hevder at UD "er overbevist om at det vil være mest konstruktivt å fortsette dialogen med begge parter i konflikten og aktivt søke å påvirke partene til å respektere Folkerettens regler, inngåtte avtaler, og relevante FN-resolusjoner.»

 

Sanksjoner eller dialog?

Skal vi si oss enige med regjeringen i at veien videre er en tro på at dialog kan føre til en rettferdig løsning for begge parter ?

Eller skal vi markere med tilgjengelige virkemidler at vi ikke lenger  vil tolerere Israels brutale maktovergrep mot det palestinske folk?

 

Invitasjon til debatt.

Sissel Efjestad Groh, billedkunstner og helsearbeider, nylig hjemvendt fra oppdrag i Gaza, forteller og viser bilder

Kathrine Jensen, leder i Palestinakomiteen i Norge. «Situasjonen i Palestina - Ett land - to stater?»

Vanja Alling, leder for Akulbi - samordningskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel.  Innledning til diskusjon for og imot boikott, som et sanksjonsmiddel.

Fredsbevegelsen på Nesodden