Norge er stor eksportør av våpen, og feirer seg selv som fredsnasjon

Nesoddenfred demonstrerte ved Nobelsenteret mot dobbeltmoralen !