Fredsbevegelsen på Nesodden


Fredsbevegelsen (først  kalt "Antikrigsbevegelsen") på Nesodden ble stiftet på et folkemøte på Samfunnshuset i februar 2011. Den oppsto som følge av at en partipolitisk uavhengig gruppe arbeidet med å styrke motstanden mot norsk deltakelse i krigen i Afganistan.

 

Formålsparagraf og vedtekter 

1. Fredsbevegelsen på Nesodden, er en medlemsorganisasjon med følgende formål:

- De norske soldatene må hentes hjem.
-Norge skal ikke delta i agressive militære operasjoner
-Norge skal ikke selge våpen til noe land som er i krig.

2. Medlemskontingenten er kr 100,- pr. år.

3. Årsmøte holdes innen utgangen av januar og velger styre. Alle som har betalt kontingent foregående år har stemmerett.

 

Handlingsplan

Fredsbevegelsen på Nesodden vil som første hovedaktivitet konsentrere seg om Å  HENTE SOLDATENE HJEM.

Det vil vi gjøre ved å:

Skolere oss  (Samle tigjengelig informasjon, lytte til foredrag)
Avholde informasjonsmøter (invitere kunnskapsrike personer til godt annonserte foredrag)Spre informasjon (dele ut løpesedler minst en gang pr måned, skrive avisartikler)
Drive lobbying ( søke kontakt med politikere, skrive brev til dem)
Samle adresser på likesinnede nesoddinger
Engasjere medlemmer (avholde medlemsmøter med engasjerende innhold)
Samle gode ideer fra medlemmene til videre arbeid
Arrangere aksjoner med ikkevoldelig, humørfylt og positivt innhold
Drive internettkampanjer/hjemmeside med mer.
Arbeide med å spre ideen om en medlemsbasert ”hent soldatene hjem” organisasjon ved å knytte kontakter  i andre kommuner og å agitere for ideen.